InternetKyrkan 

Gud är kärleken  del 1

 

Gud är kärleken  påven Benedikt XVI:s encyklika 2006  VERITAS FÖRLAG

   

 

Detta  är förre påves första Encyklika. Den kom på svenska år 2006.

En Encyklika är ett vägledande dokument för både anställda,  lekmän och vanliga medlemmar inom Katolska kyrkan.

Glädjande att påven lyfte fram just Guds kärlek i denna hans första encyklika.  

 

Kort textprov nedan

 

  

 

Innehåll

Inledning

Del 1

 09 Kärlekens enhet i skapelsen och frälsningshistorien

11 Ett språkligt problem

12 Eros och Agape

22 Det nya i den bibliska tron

27 Jesus Kristus - Guds inkarnerade kärlek

32 Kärleken till Gud och kärleken till vår nästa

 

 

 

 

 

 

Ansvarig utgivare Kjell Vagnhammar © 2015