Det kom ett brev...     ...för att jag långt borta skulle veta det som är från evighet.

Foto: Åke Persson

Det kom ett mail med ovanstående bild bifogad.

Jan-Arvid Hellström skrev som biskop i Växjö (1991-94) fyra herdabrev om bild och verklighet. De publicerades i bokform 1992 av Libris förlag med titeln BILDER.  JAH föddes 1941 och dog i en trafikolycka 1994.

Ett kort citat ur boken: "Bilden kan så lätt förvränga vår syn.  Vi kan blanda samman bild och verklighet. Så att våra mänskliga bilder tonar fram som den gudomliga verkligheten själv. Det är då man tror på sina egna ord och bilder i stället för på den verklighet som de försöker täcka. Det är då man tror på sin egen bild av Gud i stället för på Gud själv." Hellström skrev ett flertal psalmer varav två finns i 1986 års psalmbok; psalm 85 och 473.