Internetkyrkan

Innehåll

Fredagsbön

Predikningar

Förböner

Kontakt

Blogg

Projekt

Nyheter

 

Naturlig församlingsutveckling - NFU

Tre viktiga faktorer ingår bla i arbetet med att utveckla en församling; åtta kvalitativa särdrag, sex växtkrafter och minimifaktorerna. Dessa finns översiktlig här nedan. Utförligare text finns på NFUs hemsida (se nästa sid).

 

Utrustande ledarskap

Gåvobaserad verksamhet

Hängiven andlighet

Funktionella strukturer

Åtta kvalitativa särdrag

Inspirerande gudstjänster

Livsnära smågrupper

Behovsorienterad evangelisation

Kärleksfulla relationer

__________________

Ömsesidighet

Multiplikation

Energiomvandling

Sex växtkrafter

Hållbarhet

Symbios

Fruktbärande

 

_________________________________

 

Minifaktorer

Principen att församlingen är så stark som den svagaste faktorn.

Arbeta med att bevara de staka faktorerna och försök stärka de svaga faktorerna

Catharina Nygren - NFU

 

 

Huvudbok NFU

 

 

 

På nästa sida mer om NFU

Ansvarig utgivare Kjell Vagnhammar © 2012