InternetKyrkan

  

INNEHÅLL 

 

Äktenskapsskola

 
v
Svenska kyrkan har en omfattande och förstklassig familjerådgivning. Vi vill dock ha en debatt kring kyrkans engagemang till stöd för äktenskap. Vi menar att stödet ska sättas in  tidigare, förebyggande, innan traditionell familjerådgivning blir aktuell. Inom vissa församlingar erbjuder man en äktenskapskurs redan två år efter vigseln. Där ställer man inte krav på deltagarna att de ska vara troende. Däremot förutsätter man att ledarna är det.
 

Bra litteratur

Äktenskapskursen - deltagarhäfte - www.alphasverige.org

Äktenskapsboken - Nicky o Sila Lee - www.libris.se

Kärlekens fem språk - Gary Chapman - www.marcusforlag.se

Alfa Sverige - ordnar bland annat kurser för handledare för äktenskapskurser. www.alphasverige.org

 

 

 

 

 

 Åter till första sidan    Innehåll       Predikan     Litteratur    

______________________________________

Ansvarig utgivare Kjell Vagnhammar © 2011

 

Aktuell gäst

 Foto: Karin Jonsson

Fredrik Modéus och delaktighetstanken

En svensk kyrka som söndag efter söndag samlar 200 människor i gudstjänsten? Finns den? Ja! Fredrik Modéus, kyrkoherde i Helgeands församling i Lund, visar att detta är möjligt. Hur har han gått tillväga?

Fortsättning 

 

 

Breven till Becky

Becky dog tre dagar gammal, hennes pappa skrev av sig sin sorg i dessa brev.