InternetKyrkan

Innehåll

Fredagsbön

Predikningar

Förböner

Böner

Blogg

Projekt

Kontakt

 

kk

 

 

 

Andliga övningar

 

Utifrån boken  Förvandlad i Guds närhet    Anders-Petter Sjödin,   Libris

Fem basövningar

1  Bibelläsning - 160

 

4  Bön - 172

 

2  Sabbat - 181

 

 

5  Avskildhet-158

3  Tystnad -190

 

 

___________________________________________________________________________

Efter en tids övningar kan Du utvidga med tre av nedanstående förslag. Välj de av dem som känns

viktigast/naturligast. - Utvidga vidare i ett tempo som känns behagligt för Dig.

_______________________________

 

Ytterligare övningar

A

Andlig vägledning - 195

Bikt o syndabekännelse- 203

Gemenskap -219

Glädje och fest inför Gud - 223

Gudstjänstfirande - 224

Lovsång och tillbedjan - 223

Tjänande - 248

Ytterligare övningar

B

Arbete - 197

Dagbok - 204

Fasta-210

Fokuserat liv - 211

Andlig läsning - 227

Pilgrimsvandring -

pilgrimsresa - 242

Ytterligare övningar

C

 

 

 

Diskretion - 206

Enkelhet - 207

Förnöjd o tacksam - 215

Tänk på din död - 233

Praktisera Guds närvaro - 245

Åminnelse - 250

Natur och konst - 239

 

Kontakta med fördel något av studieförbunden SENSUS eller BILDA och diskutera former för att tillsammans med andra intresserade ägna sig åt andliga övningar

Du kan även göra ett upprop på Facebook  där Du frågar efter intresserade att jobba tillsammans kring andliga övningar

Starta en egen blogg är en annan möjlighet att utveckla sig tillsammans med andra kring andliga övningar

 

Länk   till Libris förlag för att beställa boken Förvadlag i Guds närhet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: John-Erik Franzén

Ansvarig utgivare: Kjell Vagnhammar © 2013

Internetkyrkan 2.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åter till sidan 1