Internetkyrkan

Predikningar

 

Biskop Erik Aurelius   

Foto: Skara stift

Söndagsrörelsen    Text: Johannes evangelium 20:19-23

Kallad vid namn     Text: Johannes evangelium 20:1-18

Livet mitt i döden  Text: Matteus evangelium 28:1-20

 

Biskop Eriks predikningar på Skara stifts hemsida

 

Ansvarig utgivar Kjell Vagnhammar 2010