InternetKyrkan

 


Bakgrund

Idén till att skapa en Internetkyrka fick jag efter en genomgång av samtliga stifts och en del församlingars hemsidor liksom Svenska kyrkans hemsida. Kyrkans tidning har också inspirerat mig liksom den konferens som Ideellt forum ordnade.

 

När man skall kommunicera över Internet är det extra viktigt att arbeta öppet. Därför vill jag kort berätta varför jag gjort denna hemsida.

1 Inom Svenska kyrkan finns så många bra verksamheter och idéer. Dessa borde förmedlas till så många som möjligt. Genom att presentera idéerna samlade i en hemsida på Internet  kan Du ta till Dig och pröva olika lösningar i den takt som känns naturligt.

2 Det finns redan bra information på Kyrkans, stiftens och församlingarnas hemsidor. Internetkyrkan är ett försök att lyfta fram en del av dem och förhoppningsvis inspirera Dig till fortsatt sökande på hemsidorna. 

3 Jag tror på en lekmannarörelse som ett komplement inom kyrkan. Väckelserörelsen  skulle aldrig ha haft en sådan framgång om inte det folkliga engagemanget varit så stort och lekmannapredikanterna fört ut läran om Guds kärlek till människorna. Vi måste våga diskutera lekmännens roll i gudstjänsten och i församlingens verksamhet  utan att det skall tolkas som ifrågasättande av prästerskapet.
Det finns många präster som leder och inspirerar till föredömligt församlingsarbete. Några av dem kommer Du att få möta i Internetkyrkan framöver.

4  Urvalet av material är  gjort utifrån den teologiska syn Du finner i
Svenska kyrkans kommunikationsplattform.

5 Jag har en bakgrund som informationschef vid Vårdförbundet (facklig organisation för sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker) under drygt 25 år. Där lärde jag mig vikten av öppen och rak kommunikation liksom att vara generös med informationen. Alltså erbjud all information Du har. Mottagaren får avgöra vad hon /han vill ta till sig.

Ta gärna idéer från Internetkyrkan.  Kom dock ihåg att kolla upphovsrätten till texter och bilder. Slutligen, det finns inget diskussionsforum på denna hemsida, åtminstone inte till en början. Däremot kan
du lämna synpunkter eller berätta om någon verksamhet som är bra och borde spridas vidare. Men ha lite tålamod. Det finns begränsade  resurser.
 
Tag som vana att använda
Kyrkans tidningBudbäraren (EFS), eller Sändaren (Missionskyrkan) som debattforum. Tidningen Dagen är ett bra alternativ.

Ingen kommersiell reklam på hemsidan. Jag bekostar själv hemsidan. Därför har jag kunnat hålla sidorna fria från kommersiell reklam. All medverkan i Internetkyrkan är frivilligt arbete. Inga arvoden betalas ut.

Slutligen ber vi om att Guds ande skall verka genom Internetkyrkan.

Kjell Vagnhammar

 

Åter till första sidan

 

 

Aktuell gäst

 Foto: Karin Jonsson

Fredrik Modéus och delaktighetstanken

En svensk kyrka som söndag efter söndag samlar 200 människor i gudstjänsten? Finns den? Ja! Fredrik Modéus, kyrkoherde i Helgeands församling i Lund, visar att detta är möjligt. Hur har han och församlingen gått tillväga?

Fortsättning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto John-Erik Franzén

Ansvarig utgivare Kjell Vagnhammar © 2012