InternetKyrkan

 

 

Innehåll

Fredagsbön

Predikningar

Förböner

Böner

Blogg

Projekt

Kontakt

 

 

Böner 

 

Söndagen bön   (Andra söndagen i advent)

 

O Gud,

Du som i Jesus Kristus

upprättar Ditt rike,

gör oss starka i tron, uthåliga i bönen

och frimodiga i kärleken

intill den dag då Han kommer åter

i härlighet.

Genom Din Son

Jesus Kristus, vår Herre.

Amen

 

 

En liten bönbok

Efter evangelieboken hittar Du En liten bönbok i psalmboken. Ett citat från bönbokens inledning: Vill du hålla dig upprätt - fall då på knä. (V Ekelund).

I nämnda bönbok finns en rik skatt av böner som Du kan välja från. Många använder även psalmerna i psalmboken som böner. Åter andra använder avsnitt ur bibeln - särskilt psaltaren och Höga visan - som vägledning för sina böner.

Vidare

Ytterligare möjligheter ges i den rika litteratur med böner som finns.

Det viktigaste är att vi ber.

Om Du skriver en egen bön och vill att andra ska få ta del av den sänd den till ( kjellvagnhammar@tele2.se ) så publicerar jag den på denna sida.

Och till sist ber vi om Guds välsignelse över vårt böneliv.

Kjell Vagnhammar

___________________________________________________

Om bön (Från Helgeands församlings hemsida)
I varje människas hjärta pågår ett brus av frågor och tankar. Tankefragment och splittrade känslor kämpar med varandra. Frågor söker svar och förtvivlan söker tröst. Vi känner oss fyllda av glädje och livslust. Att be är att bära hela sitt liv till Gud. Ärligt och utan att förställa sig.

Bönen pågår ständigt. Den är hjärtats samtal med Gud. Ibland är bönen de korta tilltalen i vardagen. Ögonblicksbönerna. Det vi gör, säger, tänker och känner omvandlas till bön. Vid andra tillfällen behöver vi gå i närkamp med Gud. Fråga intensivt. Ropa efter svar. Förklara grundligt hur vi tänker och vad vi längtar efter. Med många ord eller i tystnad.

Det kan vara bra att hitta former för sin bön. Sådana som hjälper Dig att be trots vardagens krav och nutidens höga livstempo. Bönerytmen kan och bör se olika ut för olika människor. Någon hittar morgon- eller aftonbönen som sin kraftkälla. En annan vilar bäst tillsammans med andra i församlingens gemensamma bön. Ytterligare någon behöver hitta särskilda platser för sin bön; den tomma kyrkan, den tysta skogen eller det stilla havet.

Gud känner och älskar Dig redan innan bönens ord formuleras. Även om tron och tilliten känns som en flämtande låga är Gud nära. I bönen vilar Du i Guds hjärta. (forts)

Helgeands församlings hemsida:

www.svenskakyrkan.se/lund/helgeand/he_f_bon.htm

 

 

Till första sidan

Vårt bönerum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bönerummet

 

Fredagsbön

 

Förböner

 

Fader vår

 

Välsignelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: John-Erik Franzén

Ansvarig utgivare: Kjell Vagnhammar©2015

Internetkyrkan 2.0