InternetKyrkan

 

      Till första  sidan 

INNEHÅLL  

 

 

Fader vår

Fader vår som är i himmelen.

Helgat varde ditt namn.

Tillkomme ditt rike.

Ske din vilja, såsom i himmelen så ock på jorden.

Vårt dagliga bröd giv oss i dag,

och förlåt oss våra skulder,

såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,

och inled oss icke i frestelse utan fräls oss från ondo.

Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet.

Amen

 

 

Böner 

Bönerummet

Förböner

Läs om bön

Trosbekännelsen

Välsignelsen


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig utgivare Kjell Vagnhammar 

2014