Fredagsbön  

  InternetKyrkan

Innehåll

Fredagsbön

Predikningar

Förböner

Kontaktakt

Blogg

Projekt

Nyheter

 

Andra söndagen i fastan

 

 

      

 

Dagens bön                     Dagens bön

 

Barmhärtige Fader,

Du som ser vår mänskliga svaghet

ingjut i oss enhetens Ande

och samla Ditt folk till ett,

så att världen kan tro. Genom Din Son

Jesus Kristus,

vår Herre.

Amen

 

Dagens bön                     Dagens bön

 

 

 

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING (tredje årgången)

Jesaja 61:1-3

 

EVANGELIELÄSNING

Markus  evangelium   14:3-9

 

 

Ställ några frågor till dig själv kring texterna

Vad har hänt innan?, Vad händer sedan? Försök att leva Dig in i de olika personernas situation. Vad tänker och känner de? Är det något i texten som särskilt berör Dig? Känner du igen Dig i någon person eller situation?

 

EPISTELTEXT Hebreerbrevet 11:23-27

 

Dagens psaltarpsalm

130:1-8

 

 

Välsignelsen

Herre välsigna oss och bevara oss,

Herre låt Ditt ansikte lysa över oss och var oss nådig,

Herre vänd Ditt ansikte till oss och ge oss frid.

I Faderns, Sonens och den Heliga Andens namn.

Amen

 

Trosbekännelsen

Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare.

Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda.

Vi tror ock på den heliga Ande, en helig, allmännelig kyrka, de heligas samfund, syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

 

 

   Söndagen den 8 mars 2020

 

  

 

Den kämpande tron  

 

 

 

 

 

  Liturgisk färg Blå/violett

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig utgivare

Kjell Vagnhammar © 2020   

 

Åter sidan 1