InternetKyrkan

Innehåll

Fredagsbön

Predikningar

Förböner

Böner

Blogg

Projekt

Kontakt

 

 

 

 

Julnattsmässa Julafton 2011.  Stora Köpinge kyrka

Evangelium: Lukas 2:1-20 

Psalmer: 122, 114, 421, Det var icke en natt som de andra, Du som har tänt miljoner av stjärnor

 

Natten som förändrar världen

Vad hände egentligen den första Julnatten? Vi kan anta att den natten för de flesta var en natt som alla andra nätter. Människor älskade och sov, krigade och förtryckte, svalt och frossade, hjälpte varandra eller vände den hjälplöse ryggen.

I Julevangeliet ser vi hur ogästvänligheten i all sin osminkade nakenhet triumferar när man inte har plats i husen till den unga kvinnan som skall föda. Alla tänker på sig och sitt och ser inte den hemlöse. Den gången precis som i dag. Också i dag, också denna natt, söker förtvivlade människor efter tak över huvudet, efter en plats där de kan föda sina barn, efter mänsklig omsorg och god vård.

Kort sagt: en natt som alla andra nätter.

Och dock: en natt som skilde sig från alla andra nätter. Det var inte en natt som de andra. Den natten tändes hoppets ljus i världen, hoppet om framtid och liv, hoppet om frälsning och frihet, hoppet om fred med Gud och människor och en evighet i Guds himmel.

Det var en nyckfull kejsare påbud som tvingade det unga paret till den obekväma resan från Nasaret i Galileen till Betlehem i Judéen, och då som nu tvingas människor att lyda maktens hantlangare. Och samtidigt, utan att kejsaren visste om det, ledde hans beslut till att Guds frälsningsplan genomfördes. Det var nämligen sagt hos profeterna att Messias, Frälsaren, skulle födas i Betlehem. Till och med den enväldige kejsaren tvingades lyda Gud när han fattade beslutet om skattskrivningen.

En natt som skilde sig från alls andra nätter. Till och med kejsaren i Rom tvingades att underordna sig Guds vilja.

Men också på andra sätt blev natten annorlunda. Herdarna ute på ängen vid Betlehem fick lyssna till den mäktiga änglakören som sjöng Guds lov i rymden. Dessa föraktade människor, som fanns långt ner på den sociala rangskalan, var de som först fick höra om undret som hade skett. En ängel stod plötsligt mitt ibland dem och förkunnade om glädjen som skulle gälla alla människor, alla som ville ta emot den.

Ett nyfött barn i en krubba i ett stall. Det var tecknet på att Gud tänkt på sitt folk. Det var räddningen för en mänsklighet som var på väg mot fel håll, det var ljuset som skulle skingra mörkret och tända hoppets låga. Herdarna gjorde som ängeln sagt: de gick till stallet och såg barnet, de såg och trodde. Efter det kunde vardagen inte längre bli densamma och livet inte längre utan hopp.

Julnatten var inte en natt som andra nätter. Något nytt tog sin början den natten, något som skulle förändra världen. Det som skedde den natten är en historisk tilldragelse. Men den har verkningar också i dag. Budskapet som vi har hört i natt förändrar alltjämt villkoren för oss i tillvaron, fyller livet med mening och ger ett mål efter tiden. Genom den natten har Gud kommit in i vår värld, kommit oss mänskligt nära. Vi har en framtid och ett hopp.

Amen.

 

Gert Nilsson

Åter sidan 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: John-Erik Franzén

Kjell Vagnhammar   -  Ansvarig utgivare