InternetKyrkan     Predikningar

 

Innehåll

Fredagsbön

Predikningar

Förböner

Böner

Blogg

Projekt

Kontakt

 

 

Förteckning över Gert Nilssons predikningar    

 

(längst ner på sidan kort om G.N.)

 

Nyårsdagen 2015 - Jesusnamnet vårt hopp för tid och evighet    NY

Nyårsbön 2014 - På tröskeln till det okända     NY

Jungfru Marie bebådelsedag - Jag är Herrens tjänarinna

Andra söndagen i fastan - Tro och kärlek - Guds väg till oss

Första söndagen i fastan - Anstöten

Nyårsbön -Den flyende tiden och den fasta grunden

Midfastosöndagen - Den gudomliga omsorgen

Tredje sönd efter trettondagen - Tron som förflyttar berg

Nyårsdagen - Jesusnamnet - vårt hopp och vår räddning

Julnattsmässa - Natten som förändrar världen

4 Advent - Maria - Kristusbärare

12 sönd e tref - I  Jesus Kristus har vi frihet

Heliga trefaldighets dag - Den levande Herren ger liv

Tredje sönd i påsktiden - Genom död till liv

5 söndagen i fastan - Kärlek utan gränser

Jungfru Marie bebådelsedag - Maria hoppets förmedlare

Andra söndagen efter trettondedagen - Vem är han?

Nyårsbön - Namnet som ger framtid och hopp 

Julmässa - Himlen har landat   

Första söndagen i advent - I dag 

Domsöndagen 2010 - Framtiden och hoppet 

Tjugonde söndagen efter trefaldighet - Guds härlighet - mitt i nöden 

Trettondesöndagen efter trefaldighet - Vem är min nästa

Tionde söndagen efter trefaldighet - 491

Nionde söndagen efter trefaldighet - Livet är en gåva att förvalta 

Heliga trefaldighet dag - Det gränslösa uppdraget och det himmelska löftet

Kristi Himmelsfärds dag - Långt borta - och alltid nära

Andra sönd. i Påsktiden - Den radikala kärlekens utmaning 

Annandag Påsk -Vandring med den uppståndne    

Midfastosöndagen -Brödet som ger evigt liv

2 sönd efter trettondedagen - Revolutionerande möte  

Nyårsafton - Gud mitt ibland oss 

Julafton - Julbön  

Andra söndagen i Advent - Himmelriket kommer till oss 

Domsöndagen -Domen, nåden och barmhärtigheten 

Tacksägelsedagen - Att ta för givet . . .  

9 sönd e tref  - Goda förvaltare 

Pingstdagen  - Anden som bär och leder 

4e söndag i påsktid - Ständig närvaro  

Palmsöndagen - Vägen till korset  

4 söndagen efter trettondedagen 09 - Jesus vårt hopp!

1 sönd efter trettondedagen 09 - Guds Ja!

4e sönd i advent  - I väntan på undret

2a söndagen i advent - Kristus kommer åter

1a söndag i advent  - Adventskonungen kommer till oss 

Mässa mellan domsöndag och advent. 

Söndag efter allhelgonadagen - Vid evighetens port

Alla helgons dag

18 sönd efter trefaldighet - Jord och himmel 

12 sönd eftr tref  - Regelverket och det levande livet  

11e söndag eftr trefaldighet - Att leva sant och äkta  

10e söndag efter trefaldighet -  Den stora befrielsen

9e söndag efter trefaldighet - Den oängliga nåden

Morgonmässa 18 juni  - Vem är han?  

Nationaldagen 6 juni 2008 - Jag är så glad

Heliga tref dag 2008 - Fader, Son och Helig Ande 

Brösarp 7 maj 2008 - Ljuset och livet

Bönsöndagen - Anden som stöder och hoppet som bär 

Andra påskveckan - Den uppståndnes omsorg 

Påskmässa - Påsk 

Palmsöndag 2008 - Vägen till försoningen

Askonsdag 2008 - Manasses bön 11-15 - Bön och fasta

Första söndagen efter Trettondedagen Jesu dop - till mänsklighetens tjänst

Nyårsbön Nyårsafton 2007  Mellan fruktan och hopp

Juldagen 2007 Natten då framtiden föddes och hoppet tändes

3e söndag i advent  Omvändelse

1a söndagen i advent  I dag

17 november 2007  Högtidsgudstjänst

Söndag efter alla helgons dag  Hoppet som bär oss

6e söndagen efter trefaldighet  Att följa Jesus

5e söndagen efter trefaldighet  Jesus Kristus - världens Frälsare

1a söndagen efter trefaldighet  Dop och människovärde

_______________________________________________________________

  Gert Nilsson

Kort presentation

Gert Nilsson, teologie doktor, docent i etik vid Lunds universitet, var verksam som forskare vid Svenska kyrkans forskningsråd med ämnesområdet teologi och etik. Präst i Svenska kyrkan. Har arbetat som kyrkoherde i Lunds stift. Är numera pensionerad. Vikarierar som komminister i Ystads församling.

Doktorsavhandlingen, Återställd mänsklighet - gudomlig seger. Försoningstanken enligt Otto Möller och Gustaf Aulén.

Nilsson har bla skrivit böckerna. Den sexuella människan; konturer till en kristen sexualetik, Mänskligt förnuft och kristen tro samt Kristendomens etiska utmaning. I samarbete med Lars Lindberg redaktör för boken Modern svensk teologi - Verbum 1999.

 

Kontakt med Gert Nilsson. Om Du har frågor med anledning av Gert Nilssons predikningar eller annars vill framföra någon synpunkt till honom så förmedlar jag gärna den kontakten. Du mailar till kjellvagnhammar@hotmail.se Jag sammanställer Era mail och lämnar över dem till Gert. Detta för att lätta på arbetsbördan för honom. Blir anhopningen av mail väldigt stor kommer jag att bekräfta mottagandet och sedan hoppas jag att Du har tålamod att vänta på svar. Till en början hoppas vi kunna svara var och en som hör av sig. Välkommen!


 

Skälet till att jag vill publicera dem är att de är av hög kvalité vad avser både innehåll om form. Det är min

Gert Nilsson har tillåtit att flera av hans predikningar får publiceras på Internetkyrkans hemsida. I vårt avtal med Nilsson ingår att han ställer sina predikningar till Internetkyrkans förfogande utan kostnad.

Vår förhoppning är att Du som läsare ska få många uppbyggliga stunder vid läsandet av Gert Nilssons texter.

Tack Gert Nilsson!

Gert Nilsson har inte tagit ställning till innehållet i Internetkyrkans hemsida i och med att han tillåter mig publicera hans predikningar.

Kjell Vagnhammar

 

Internetkyrkan 2015

Första sidan