InternetKyrkan

 

 

Innehåll

 

Fredagsbön

 

Predikningar

 

Förböner

 

Böner

 

Blogg

 

Projekt

 

Kontakt

 

 

Innehåll   a-ö

Andliga övningar Utifrån boken Förvandlad i Guds närhet, Anders-Petter Sjödin - Libris

Breven till Becky  När Becky var 3 dagar gammal dog hon. Pappan, en pastor, predikade i brevform om sina tankar om sin dotters hastiga död.

Ber vi till Gud eller till bilden av Gud? Vad är bild och vad är verklighet? Biskop Jan Arvid Hellströms herdabrev

Blogg - Internetkyrkans

Böner

Bönerum  Ett bönerum dit Du kan gå och tillsammans med andra besökare i Internetkyrkan samlas till bön. Böner som stöd finns där. Du kan även skriva en bön eller förbön och sända in till Internetkyrkan

Face book En introduktion

Fredagsbön  En alternativ helgmålsringning som hålls på fredag. Skall symbolisera Jesu död på fredag. Söndagens gudstjänst/mässa blir då ett firande av Jesu uppståndelse

Förrättningar Göteborgs stift har tagit fram riktlinjer för förrättningar

Församlingar - levande, välbesökta Levande församlingar som kan tjäna som förebilder. Olika lösningar för att Du ska kunna välja det som tilltalar Dig bäst

Google Earth - en introduktion

Ideell på vems villkor? Karin Larsdotters erfarenheter som frivillig och senare anställd av kyrkan är en bra plattform för eftertanke och diskussion

Internetkyrkan - varför? Korta motiv till varför Internetkyrkan startades

Internetkyrkans dag - Internet Evangelism Day

Kommunikationsplattform, Svenska kyrkan Föredömligt korta formuleringar kring de frågor Svenska kyrkan står för

Kontakt

Litteratur

Medier

Miljö  Världens viktigaste fråga. Men också en kristen angelägenhet. Ett försök att samla hemsidor så att Du ska få en rimlig bild av problemet

MusikNågra nedslag i ett mycket stort ämne. (Behöver utvecklas)

Naturlig församlingsutveckling - NFU Attraktivt hjälpmedel för framgångsrik utveckling av församlingar

PilgrimsvandringTexter och länkar om pilgrimsvandring

Predikan vill särskilt rekommendera Gert Nilssons predikningar

Projekt  översikt över projekten inom Internetkyrkan

Teologiska institutioner  Samlat ett antal institutioner vid framför allt svenska, men också nordiska och europeiska

Uppbrottet utifrån Andra Moseboken och boken Uppbrottet av Göran Larsson får vi fördjupa grunderna till vår tro

Voxbiblia. Här kan du lyssna på alla bibeltexter utan kostnad. Läs mer om erbjudanden och villkor

Webb-TV

You Tube En introduktion

Äktenskapsskola

   

Åter till sidan 1

Ber vi till Gud? Eller?!

 

Kyrkkaffe ett Sakrament?

 

NFU - va spännande!!!!

 

Pilgrimsvandring till Santiago eller i Din egen kyrka??

 

I projektet Uppbrottet följer Du Guds egendomsfolk från Egypten till Sinai

 

         Ansvarig utgivare: Kjell Vagnhammar©2020    Internetkyrkan 2.0