InternetKyrkan

 

Innehåll

Fredagsbön

Predikningar

Förböner

Böner

Blogg

Projekt

Kontakt

 

Åter till första sidan

Teologiska institut

Sverige

Centrum för teologi och religionsvetenskap - Lunds universitet www.teol.lu.se

Teologiska institutionen, Uppsala universitetwww.teol.uu.se

Religionshistoriska avdelningen, Stockholms universitet www.rel.su.se/forskning.html

Centrum för religionsvetenskap vid Umeå universitetwww.umu.se/cerum

Örebro teologiska högskolawww.cedersjo.se/bjornc

Nätuniversitetet arbetar tillsammans med 35 universitet och högskolor i Sverige (det finns en särskild myndighet för detta ändamål (Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning) www.netuniversity.se

LearningNet - webbtidning för arbetsmetoder och möjligheter i nätbaserat lärande www.myndigheten.netuniversity.se/page/1891/learningnet%96webbtidning.htm

Norden

Åbo teologiska fakultet - www.abo.fi/fak/tf

Oslo universitet (klicka vidare till teologen) www.uio.no

Universitetet i Bergen - seksjon for religionsvitskap -  www.hf.uib.no/religion/fors.htmlide

Köpenhamns universitet  www.teol.ku.dk

Universitetet i Reykjavik  www.rhi.hi.is

The Nordic Nag Hammadi and Gnosticism Network www.hf.uib.no/i/ikrr/proak/NNNGN,html

Europa

NEUR - European History of Religions - www.humaniora.sdu.dk/neur

 

 

 Aktuell gäst

 Foto: Karin Jonsson

Fredrik Modéus och delaktighetstanken

En svensk kyrka som söndag efter söndag samlar 200 människor i gudstjänsten? Finns den? Ja! Fredrik Modéus, kyrkoherde i Helgeands församling i Lund, visar att detta är möjligt. Hur har han gått tillväga?

Fortsättning 

   

 

 

 

 

Ansvarig utgivare Kjell Vagnhammar © 2012