InternetKyrkan

 

    

Internetkyrkans dag - i dag 

(en del av Internet Evangelism day - IE-day -  www.internetevangelismday.com/ ) 

Internetkyrkans dag (Internet Evangelism Day)

Den 1 juni 2014 firas Internet Evangelism Dag. Detta görs för att visa på möjligheterna kring att sprida evangeliet liksom att inspirera kristna över hela värden att nyttja Internet för att sprida och själva bli stärkta av det kristna kärleksbudskapet.

I Sverige deltar  www.internetkyrkan.se  i detta projekt.

Internetkyrkan tar upp frågor kring

Guds väsen är kärlek

Vi är älskade av Gud.

När vi förstår detta älskar vi våra medmänniskor – kärlekens frukter.

Kristnas uppdrag att värna och försvara de svaga och utsatta i samhället - kärlekens frukter

 

 

Ur Marias lovsång

"Han störtar härskare från deras troner, och han upphöjer de ringa.

Hungriga mättar han med sina gåvor, och rika skickar han tomhänta bort."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juni

1

Internetkyrkans dag

2014

 

 

 

 

  Internetkyrkan 

 

Förstasidan

 

Ansvarig utgivare Kjell Vagnhammar © 2014