Internetkyrkan

 

 

    

Internetkyrkans dag

(en del av Internet Evangelism day - IE-day -  www.internetevangelismday.com/ ) 

 

Internet - Guds kyrka

Kort bakgrund

Jesus förlade huvuddelen av sin verksamhet i Kapernaum. Förutom att staden låg intill Gennesarets sjö, med livlig båttrafik, låg Kapernaum vid en viktig handelsled - Via Maris (havsvägen). Vägen band samman handelsverksamheten i Mesopotamien /Damaskus med Medelhavet och Egypten.

Genom den livliga trafiken via Kapernaum skapades förutsättningarna för att sprida information över stora områden och till många människor. Därför kom kunskap om Jesus att spridas över stora delar av regionen redan under Jesu jordiska verksamhet.

Lärjungarna kom efter Jesu död att använda Via Maria men öven handelsleder landvägen västerut över Turkiet liksom sjövägen över Medelhavet.

Boktryckarkonsten var en annan viktig uppfinning som dramatiskt förbättrade möjligheterna för den enskilda människan att ta del av evangeliet.

Under de senast århundradena har det skett en dramatisk utveckling inom området kommunikation såsom tåg, bil och flyg men också telefoni, tidningar, radio och TV.

Senaste tillskottet inom kommunikationen är Internet.

Med Internet öppnas möjligheter för den enskilde att på egen hand skaffa sig kunskap om Evangeliet men även bygga upp kontakter över nätet med människor med likartade upplevelser av sin tro. Utbytet leder till en känsla av gemenskap med en nyvunnen vän oberoende av var i landet/världen den andre befinner sig.

Det innebär också att församlingens roll förändras. Internet ger både nya möjligheter för den enskilde men också större ansvar att hantera informationen. Församlingen tappar med internets intåg  en del av kontrollen över församlingsmedlemmen. Församlingarna består men under omprövade former.

Gud har öppnat en ny kyrka. Välkommen med.

Kjell Vagnhammar

 

Några ämnen under den kommande veckan

Bibeln som text  för internet

Bibeln inläst för internet

Google sökfunktion och Google earth (Vi besöker Jerusalem med Google)

Vilket stöd kan Internetkyrkan ge - vi ser på innehållet

 

Några hålltider

16 april   Ämne Internet Guds kyrka

      Annons på Kyrkans tidnings hemsida

      Internetkyrkans hemsida tar upp ämnet (denna sida)

20 april Fredagsbön

23 april Annons Kt hemsida Ämnet Gud är kärlek

29 april INTERNETKYRKANS DAG

3  maj Annons i Kt Hur gjorde Jesus?

 

 

 

 

April

21

Internetkyrkans dag

2013

 

 

 

 

Förstasidan

 

Ansvarig utgivare Kjell Vagnhammar © 2012