InternetKyrkan

 

 

    

Inför Internetkyrkans dag

 

Gud är kärlek - ämnet denna vecka

 

1 Bibeln; Johannes 13:11-15, 15:11-15, 17:24-26

   

 

Bibel text

Voxbiblia - inspelade uppläsningar av bla kända skådespelare

 

   

Gud är kärleken   påven Benedikt XVI:s encyklika 2006

   

 Detta  är nuvarande påves första Encyklika. Den kom på svenska år 2006.

En Encyklika är ett vägledande dokument för både anställda,  lekmän och vanliga medlemmar inom Katolska kyrkan.

Glädjande att påven lyfte fram just Guds kärlek i denna encyklika.  

 

3  UPPBROTTET  Göran Larsson sid 164ff.  Guds kärleksord

     

Göran Larsson är den svenska teolog som besitter de djupaste

kunskaperna i Rabbinsk tolkningstradition.

I stället för tio Guds bud talar han om De tio kärleksorden.   

 

4  Kärlekens teologi  Werner G. Jeanrond

   

 

Werner G. Jeanrond har varit verksam som professor i  systematiskt teologi vid  Lunds Universitet

Boken kom först ut på Engelska. Inom kort kommer den på kinesiska.

En bok som kommer att få stor uppmärksamhet framöver.

 

Kärlekens gärningar  Sören Kierkegaard

    

Kierkegaard är känd över hela världen. Han har med detta arbete belyst ämnet Guds kärlek på ett bländande sätt.

Boken visar upp en  mångfacetterad belysnig av kärleksbegreppet. Ett måste att läsa.    

       

 

Kärlekens tre färger Christian A. Schwarz

    

 

I boken Kärlekens tre färger får Du praktiska redskap som hjälper Dig att komma fram till Din utgångspunkt.

Du kan få uppleva hur den omvälvande kraften i Guds gränsöverskridande kärlek förändrar Ditt liv.

 

Några hålltider

16 april Internet Guds kyrka

Internetkyrkans hemsida tar upp ämnet

23 april Annons Kt hemsida Ämnet Gud är kärlek

     Internetkyrkans hemsida tar upp ämnet

27 april Fredagsbön

29 april  INTERNETKYRKANS DAG

3   maj Annons i Kt  Hur gjorde Jesus?

 

Internetkyrkans dag genomförs i samarbete med

www.internetevangelismday.com/

Internet Evangelism Day är en ekumenisk världsvid rörelse som strävar efter att sprida det glada budskapet över hela vår jord. Varje år fastställs en särskild dag i April månad då vi vill fästa uppmärksamheten på möjligheten att sprida Evangeliet via Internet. I år är det den 29 april. Det betyder att på lördag den 28 april kl 14 startar de som bor på nya Zeeland med att fira dagen. Firandet avslutas på Hawaii på måndag eftermiddag.

Besök gärna huvudorganisationens hemsida. Där finns olika erbjudanden. Bland annat kan Du den 29 ladda hem en E-bok utan kostnad.

Välkommen med och lycka till

Kjell Vagnhammar

 

 

 

April

29

Internetkyrkans dag

2012

 

 

Förstasidan

 

Ansvarig utgivare Kjell Vagnhammar © 2012