InternetKyrkan

 

    

Inför Internetkyrkans dag

(en del av Internet Evangelism day - IE-day -  www.internetevangelismday.com/ ) 

 

 Ämnet denna vecka Gud är kärlek

 

Gud är kärleken  påven Benedikt XVI:s encyklika 2006  VERITAS FÖRLAG

   

 Detta  är nuvarande påves första Encyklika. Den kom på svenska år 2006.

En Encyklika är ett vägledande dokument för både anställda,  lekmän och vanliga medlemmar inom Katolska kyrkan.

Glädjande att påven lyfte fram just Guds kärlek i denna encyklika.  

 

Kort textprov nedan

Några hålltider

16 april Internet Guds kyrka

     Internetkyrkans hemsida tar upp ämnet

23 april Annons Kt hemsida Ämnet Gud är kärlek

     Internetkyrkans hemsida tar upp ämnet

27 april Fredagsbön

29 april  INTERNETKYRKANS DAG

3  maj Annons i Kt Hur gjorde Jesus?

 

 

 

April

29

Internetkyrkans dag

2012

 

 

 

Förstasidan

 

Ansvarig utgivare Kjell Vagnhammar © 2012