InternetKyrkan

 

 

 

    

Inför Internetkyrkans dag

(en del av Internet Evangelism day - IE-day -  www.internetevangelismday.com/ ) 

 

 Ämnet denna vecka Gud är kärlek

 

Guds kärleksord UPPBROTTET  Göran Larsson sid 164ff. 

 

 

 

Göran Larsson är den svenska teolog

som besitter de djupaste kunskaperna

i Rabbinsk tolkningstradition.

I stället för tio Guds bud talar han om

De tio kärleksorden.  

 

 

 

Utdrag ur boken UPPBROTTET  Arcus förlag

 

 

 

Några hålltider

16 april Internet Guds kyrka

     Internetkyrkans hemsida tar upp ämnet

23 april Annons Kt hemsida Ämnet Gud är kärlek

     Internetkyrkans hemsida tar upp ämnet

27 april Fredagsbön

29 april  INTERNETKYRKANS DAG

3  maj Annons i Kt Hur gjorde Jesus?

     Internetkyrkans hemsida tar upp ämnet

 

Förstasidan

 

 

April

29

Internetkyrkans dag

2012