InternetKyrkan

 

    

Inför Internetkyrkans dag

(en del av Internet Evangelism day - IE-day -  www.internetevangelismday.com/ ) 

 

 Ämnet denna vecka Gud är kärlek

 

KÄRLEKENS GÄRNINGAR - Sören Kierkegaard

       

 

 

 

Kierkegaard är känd över hela världen. Han har med detta arbete belyst ämnet Guds kärlek på ett bländande sätt.

Boken visar upp en mångfacetterad belysnig av kärleksbegreppet. Ett måste att läsa.

 
 

 Utdrag ur boken  Kärlekens gärningar,  NIMRODS förlag

    

       

 

Några hålltider

 16 april Internet Guds kyrka

     Internetkyrkans hemsida tar upp ämnet

23 april Annons Kt hemsida Ämnet Gud är kärlek

     Internetkyrkans hemsida startar belysningen av ämnet

29 april  INTERNETKYRKANS DAG

3   maj Annons i Kt Hur gjorde Jesus?

     Internetkyrkans hemsida tar upp ämnet

 

 

 

 

 

 

 

Förstasidan

 

Ansvarig utgivare Kjell Vagnhammar © 2012