InternetKyrkan

 

    

Kring Internetkyrkans dag

 

Ämnet denna vecka Hur gjorde Jesus - WWJD

       

Längta efter liv Fredrik Modéus -Verbum

    

 

I boken Längta efter liv redovisar Modéus sitt omfattande arbete med församlingsutveckling i Sverige.

Han ger också en bra överblick över utvecklingen i världen.

Du får ett exenpel från överblicken, i utdraget nedan, som omfattar sid 160-162 iLängtan efter liv 

 

 Utdrag ur boken  Längta efter liv, Verbum

    

       

 

Några hålltider

16 april Internet Guds kyrka

     Internetkyrkans hemsida tar upp ämnet

23 april Annons Kt hemsida Ämnet

     Internetkyrkans hemsida startar belysningen av ämnet

29 april  INTERNETKYRKANS DAG

30 april  Annons i Kt Gud är kärlek

3 maj Annons i Kt Hur gjorde Jesus? - WWJD

Internetkyrkans hemsida tar upp ämnet

 

 

 

 

 

 

Förstasidan

 

Ansvarig utgivare Kjell Vagnhammar © 2012