Internetkyrkan

Åter sidan 1

Innehåll  

 

Intressanta församlingar

Här presenteras några församlingar som har arbetat systematiskt för att möta de behov och önskemål som kommer från den gudstjänstfirande församlingen. En klar fördel är att dessa församlingars verksamhet finns dokumenterad.

Helgeands församling i Lund

Helgeands församling har utvecklat ett rikt gudstjänstliv byggt på igenkännande och delaktighet. Församlingens kyrkoherde Fredrik Modéus har beskrivit verksamheten i en bok. Den är trevligt skriven och konkret. Du kan ha boken som en manual när du ska planera verksamheten. Och planera är just vad Modéus inskärper i boken. Läs den! Du blir inte besviken. Bokens titel är Mod att vara kyrka, 2005. verbum.nu

Länk till kort introduktion av verksamheten i Helgeand finns i spalten till höger på denna sida.

 

Allhelgonamässan i Stockholm - Allhelgonakyrkan i Katarina församling  (hemsidan)

Artikel skriven av dåvarande kyrkoherden i Katarina församling Anders Björnberg. Här finner Du hans artikel.

 

Klara domkyrkoförsamling

Föredömlig verksamhet mitt i Stockholm. - Kort text om församlingsutveckling.

 

Kristet center Örebro 

Framgångrik fristående församling. 400 medlemmar. Omfattande barn och ungdomsverksamhet. Huvudman för friskola med hög kvalité.  

 

Döderhults församling

 

 

Aktuell gäst

 Foto: Karin Jonsson

Fredrik Modéus och delaktighetstanken

En svensk kyrka som söndag efter söndag samlar 200 människor i gudstjänsten? Finns den? Ja! Fredrik Modéus, kyrkoherde i Helgeands församling i Lund, visar att detta är möjligt. Hur har han gått tillväga?

Fortsättning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansv utgiv Kjell Vagnhammar © 2015