InternetKyrkan

 

 Kyrkkaffets sakrament

 

 

  Boken Kyrkkaffe är en spännande bok. Författarna vill få oss att tänka ett varv till kring vårt kyrkkaffe i församlingen. Har kyrkkaffet bara blivit en slentrian? Ja kanske en belastnig som vi inte riktigt vet hur vi ska komma ifrån?
  Eller, inser vi värdet av kyrkkaffet och känner att det är dags att ge det en meningsfull plats tillsammans med gudstjänsten eller till och med en del av gudstjänsten. Varför inte som ett sakrament som Ola Sigurdsson tänker kring i sitt inslag. "Nattvarden var från början en gemenskapsmåltid där man just bröt bröd med varandera och därmed deklarerade att jag inte kan vara jag utan dig. En aspekt av kyrkkaffet rimmar därför väldigt väl med nattvarden, nämligen instiftandet av en gemenskap." -  Ola Sigurdsson
  Boken har korta inlägg kring kyrkkaffet, liksom recept på bakverk som faktiskt sprider en doft omkring sig redan vid läsningen.
  Läs!       Baka!       Njut!       Fördjupa kyrkkaffet!

   

  Kärlek

  Kyrkkaffet är församlingens stora prövning, inte i den meningen att det är ett eländes besvär, för det är det inte, utan för att det utgör ett prov, en test, ett mått på den kärlek som inte huvudsakligen söker sitt. Man kan utläsa huruvida församlingen har lärt sig vett och etikett, hut och hyfs.

  . . . Här finns församlingens mötesplats och möjlighet att växa ihop. Gudstjänstens efterkalas. Här slappnar man av, umgås, pratar om veckan som gått, uppmuntrar varandra. Här finns de godaste kakorna i denna värld.  Utdrag från sidan 160 i boken.

  Kerstin Elwort, Stockholm

   

  Sedda - bekräftade

  Nyinflyttade får någon att prata med och ensamstående blir "flerastående" vid kyrkkaffet. Föräldrar med barn blir serverade och får njuta. Ibland är det kyrkans ungdomar som bakat, och då serverar de också, i vita skjortor.

  Kyrkkaffet ska vara så att människor blir sedda och bekräftade och får dela sina tankar och upplevelser!   Utdrag från sidan 141 

  Rita Fröberg, Urshults församling

   

  Rättvisemärkt

  Men de odlare som producerar Rättvisemärkt Kyrkkaffe får skäligt betalt för sitt arbete oavsett börsens svängningar. Tack vare exporten av kaffe inom ramarna för rättvis handel har tusentals indianfamiljer genom kooperativet UCIRI i Mexico gått från förtryck och fattigdom till att vara sina egna med stolthet i blicken. Utdrag från sidan 137 

  Maria Eriksson, Sackeus

  Sakrament

  I samtida sakramentsteologi betoner man gärna  att sakramenten är den kristna församlingens sakrament och att de alltså har med kyrkan som communio sanctorum, "de heligas gemenskap" att göra. Nattvarden var från början en gemenskapsmåltid där man just bröt bröd med varandera och därmed deklarerade att jag inte kan vara jag utan dig. En aspekt av kyrkkaffet rimmar därför väldigt väl med nattvarden, nämligen instiftandet av en gemenskap.  Utdrag från  sidan 111

Ola Sigurdson, Göteborg

Till första sidan

 

Kyrkkaffe

Nöje?

Kaffe?

Gott bröd?

Eftersnack?

Gemenskap?

Välkomnande?

Rättvisemärkt?

 Sakrament?

 

 

 

 

KYRKKAFFE Anna Braw - Red, Libris förlag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig utgivare:  Kjell Vagnhammar © 2015