InternetKyrkan

Första sidan  

INNEHÅLL  

 

Litteratur

Naturlig församlingsutveckling (NFU) - Libris, Svenska baptistsamfundet. Författare är Christian A. Schwarz  www.ncdnet.org   Från bokens baksida "Med denna bok introducerade Schwarz ett facinerande förhållningssätt till församlingsväxt som blivit accepterat i hela världen. 50.000 församlingar i 70 länder är sk NFU- partners."  

Boken kan beställas hos:  www.naturligforsamlingsutveckling.se

 

Trosförmedling i luthersk tradition HJÄRTATS TILLIT årsbok för svenskt gudstjänstliv. Laurentius Petri Sällskapet för Svenskt Gudstjänstliv ingmarij@spray.se

Skriftens ansikten - konsten att läsa mellan raderna  - Jesper Svartvik. order@arcusforlag.se

Kristendom för ateister - Olle Carlsson. www.vivaforlag.

Evangelium för gudlösa - Herdabrev till Skara Stift. Biskop Erik Aurelius. www.verbum.nu

Närvarande - Herdabrev till Växjö stift, Anders Wejryd. www.arcusforlag.se

Frälsning för alla - Sven Hillert - Hillert är rektor för Pastoralinstitutet i Uppsala. www.verbum.nu

Till befrielse - öppenhetens evangelium, Sven Hillert.  www.verbum.nu

Tidsinställningar - Tiden i naturvetenskap och teologi. Av biskopen i Lund Antje Jackelén. (En bearbetning av författarens doktorsavhandling - Zeit und Ewigkeit. Die Frage der Zeit in Kirche, Naturwissenschaft und Theologie).   www.arcusforlag.se

Tid för Gud- Göran Larsson Spännande läsning som hjälper oss att förstå Gamla testamentet bättre. Verkligen läsvärd.  www.arcusforlag.se

Ljus av ljus - Ola Sigurdson med bland andra biskop Antje Jackelén och professor Werner G. Jeanrond -   Utgångspunkt för författarna är den nicensk-konstantinopolitanska trosbekännelsen från 381. De vill i den finna resurser som kan förnya och vidga samtalet om Gud. De utgår i sina resonemang från denna trosbekännelse och har med detta  också skapat en plattform för fortsatta ekumeniska samtal. Bekännelsen är ju tillkommen före de stora religionssplittringarna. www.verbum.nu

Jag har inte sanningen - jag söker den. K G Hammar och Ami Lönnroth, Ordfront 2004.  Tar upp svåra frågor om kristen tro på ett så enkelt och öppet sätt att nutidsmänniskan kan ta det till sig. www.ordfront.se 

Luther själv. Hjärtats och glädjens teolog. Birgit Stolt, Artos 2004.     Medryckande och trevlig framställning av en häpnadsväckande modern människa som präglar mycket av utformningen av Svenska kyrkan i dag. www.artos.se 

De gnostiska evangelierna- Elaine Pagels,1998,  W&W (Pocket)www.wwd.se   

Mod att vara kyrka - om församlingsbygge och kyrkans identitet, Fredrik Modéus. Den bästa bok som finns just nu om Du vill utveckla Din församling med ett levande gudstjänstliv. www.verbum.nu 

Gudstjänstfolket - församlingssyn och liturgi. Laurentius Petri Sällskapet årgång 80, 2005 www.artos.se

Mänsklig gudstjänst - om gudstjänsten som relation och rit, Martin Modeus. Prästmötesavhandling till Stockholms stifts prästmöte 2005.   www.verbum.nu

BILDER - fyra herdabrev om bild och verklighet -Jan Arvid Hellström. Libris 1992  "Att använda sig av bilder är nödvändigt och mänskligt självklart. Framför allt om det outsägliga, om Gud och om det eviga livet. Där varken sinnen, ord eller erfarenheter räcker till." www.libris.se 

Kärlekens fem språk - Gary Chapman. www.marcusforlag.se 

Äktenskapsboken - Nicky och Sila Lee. www.libris.se 

Att stödja par och familjer - Red Bertil Murray och Rose-Marie Rönnholm. www.libris.se  

Svenska kyrkans sociala arbete - för vem och varför? En religions-sociologisk studie av ett diakonalt dilemma. Författare Charlotte Engel - doktorsavhandling. Publicerad av Ersta  Sköndal högskola, forskningsavdelningen.

Katolska kyrkans katekes - Bokförlaget Catholica,Hyllebärsvägen 2, 260 83 Vejbystrand. Du kan också fråga efter den i närmaste katolska församling. En samling genomtänkta och välformulerade ställningstaganden som Du kan ha stor nytta av. 875 sid för ca 150 kronor. 

Jag överlämnar den kritiska granskningen till Dig. Denna version är en starkt omarbetad upplaga med anledning av de beslut som togs vid Andra vatikankonsiliet 1962. Redigeringsarbetet tog 30 år. Nuvarande katekes kom således ut 1992.

 

Illustrerad vetenskap - Artikel om homosexualitet bland djur

 

 

Första sidan       Innehåll       Predikningar       Forskning

 

Hedersgäst

 Foto: Karin Jonsson

Fredrik Modéus och delaktighetstanken

En svensk kyrka som söndag efter söndag samlar 200 människor i gudstjänsten? Finns den? Ja! Fredrik Modéus, kyrkoherde i Helgeands församling i Lund, visar att detta är möjligt. Hur har han gått tillväga?

Fortsättning 

 

Breven till Becky

Becky dog tre dagar gammal, hennes pappa skrev av sig sin sorg i dessa brev. 

Letters to Becky

by Pastor Jim Almqvist - English version

 

FEBE är ett nätverk för föräldrar som förlorat barn. Du kan nå FEBE per jourtelefon 0736-237 551 eller deras hemsida www.febe.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansv utg Kjell Vagnhammar © 2011