Internetkyrkan

Åter till första sidan  

INNEHÅLL 

 

Media

Kyrkans tidning 

www.kyrkanstidning.se

Svenska kyrkan. - En mycket bra tidning som förtjänar en ännu större spridning. Bra service på Internet. Viktigt debattorgan.

Har även startat Webb-TV. BRA

 

Budbäraren

www.efs.nu/portal/page?_pageid=53,38346&_dad=portal&_schema=PORTAL

Evangeliska Fosterlands Stiftelsen (efs)

 

Sändaren

www.sandaren.se/default.asp

Missionsförbundet

 

Dagen

www.dagen.se

Pingströrelsen. Prova gärna ett kvartal av den elektroniska tidningen.

 

Sveriges Radio

www.sr.se

Helgmålsringning, söndagens gudstjänst, morgon- och aftonbön samt religionsradion. Här kan du också lyssna på programmen genom att via internet gå in på SR:s programbank.

 

Sveriges Television

www.svt.se

Helgmålsringning, gudstjänster och religionsprogram. Här kan du också ta del av repriserna via internet från SVT:s programbank.

 

TV-inter 

www.tvinter.se

Privat TV kanal (pingströrelsen) med många bra barnprogram. Gå in på deras hemsida och skaffa dig en uppfattning om det är något för dig.

 

Lokal media

Skriv gärna i den lokala tidningen. Samarbeta mellan flera församlingar. Turas om med att skriva en vecka var. Informera lokaltidning och lokalradio om bra verksamheter ni bedriver. Men förbered kontakten. Ni kommer att bli förvånade över hur intresserade journalisterna är. De känner till att läsarna och lyssnarna har ett genuint intresse för den kristna tron. Men vi måste träna oss i att vara tydliga när vi presenterar vårt budskap utifrån Svenska kyrkans kommunikationsplattform.

 

Närradio

Kontrollera vilka kristna kanaler det finns på din hemort. Det kanske är dags att gå samman några församlingar och starta närradio?

Vatikanradions svenska nyheter

www.vaticanradio.org/scandinavo/svednews.htm

 

Innehåll     Miljö     Predikningar     Forskning     Litteratur     

 

 

Aktuell gäst

 Foto: Karin Jonsson

Fredrik Modéus och delaktighetstanken

En svensk kyrka som söndag efter söndag samlar 200 människor i gudstjänsten? Finns den? Ja! Fredrik Modéus, kyrkoherde i Helgeands församling i Lund, visar att detta är möjligt. Hur har han gått tillväga?

Fortsättning 

 

Breven till Becky

Becky dog tre dagar gammal, hennes pappa skrev av sig sin sorg i dessa brev. 

Letters to Becky

by Pastor Jim Almqvist - English version

 

 

FEBE är ett nätverk för föräldrar som förlorat barn. Du kan nå FEBE per jourtelefon 0736-237 551 eller deras hemsida www.febe.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansv utg Kjell Vagnhammar ©2012