InternetKyrkan

        Till första sidan

INNEHÅLL 

 

Läsa mer om böner

Böner i evangelieboken som Du hittar efter psalmerna i psalmboken. Varje söndag har två böner den första med anor från medeltiden medan den andra är anpassad till vår tid.

Efter evangelieboken hittar Du en bönbok i psalmboken. Ett citat från bönbokens inledning: Vill du hålla dig upprätt - fall då på knä. (V Ekelund).

I nämnda bönbok finn en rik skatt av böner som Du kan välja från. Många använder även psalmerna i psalmboken som böner. Åter andra använder avsnitt ur bibeln - särskilt psaltaren - som vägledning för sina böner.

 

En liten bönbokfrån Verbums förlag är en liten men innehållsrik bönbok som kan ge Dig mycket glädje.

www.verbum.nu

 

___________________________________________________

Om bön (Från Helgeands församlings hemsida)
I varje människas hjärta pågår ett brus av frågor och tankar. Tankefragment och splittrade känslor kämpar med varandra. Frågor söker svar och förtvivlan söker tröst. Vi känner oss fyllda av glädje och livslust. Att be är att bära hela sitt liv till Gud. Ärligt och utan att förställa sig.

Bönen pågår ständigt. Den är hjärtats samtal med Gud. Ibland är bönen de korta tilltalen i vardagen. Ögonblicksbönerna. Det vi gör, säger, tänker och känner omvandlas till bön. Vid andra tillfällen behöver vi gå i närkamp med Gud. Fråga intensivt. Ropa efter svar. Förklara grundligt hur vi tänker och vad vi längtar efter. Med många ord eller i tystnad.

Det kan vara bra att hitta former för sin bön. Sådana som hjälper Dig att be trots vardagens krav och nutidens höga livstempo. Bönerytmen kan och bör se olika ut för olika människor. Någon hittar morgon- eller aftonbönen som sin kraftkälla. En annan vilar bäst tillsammans med andra i församlingens gemensamma bön. Ytterligare någon behöver hitta särskilda platser för sin bön; den tomma kyrkan, den tysta skogen eller det stilla havet.

Gud känner och älskar Dig redan innan bönens ord formuleras. Även om tron och tilliten känns som en flämtande låga är Gud nära. I bönen vilar Du i Guds hjärta. (forts)

Läs mer om bön på Helgeands församlings hemsida.

  www.svenskakyrkan.se/lund/helgeand/he_f_bon.htm

 

  

Bönerummet

 

Förböner

 

Fader vår

 

Välsignelsen

 

Trosbekännelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig utgivare Kjell Vagnhammar © 2015