InternetKyrkan

Åter till första sidan   

INNEHÅLL  

 

Miljö

Dagens Nyheters samlade material om MILJÖN

www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2708

FN mobiliserar religioner i klimatarbetet

FNs utvecklingsorgan, UNDP, tar hjälp av världens religioner i klimatarbetet.

www.arcworld.org/news.asp?pageID=212

 Kyrkan har en viktig roll i miljöarbetet. Det är glädjande att se hur  företrädare för kyrkan tagit ledningen i denna debatt.

Särskilt glädjande är det att ärkebiskopen tydligt har formulerat kyrkan roll i miljöarbetet. Detta gjorde han bla i Kyrkans tidning den 1 mars 2007. Du kan läsa den fullständiga texten under Ärkebiskopen - sagt och skrivet    www.svenskakyrkan.se 

Ett stift som spelar en framträdande roll i ett aktivt miljöarbete är Karlstad stift. www.svenskakyrkan.se/karlstadsstift/Himlajord/index.htm

Här kommer några länkar som Du kan ha glädje av.

European Christian Environmental Network  på länken kan Du också läsa om den svenska sektionens verksamhet wwww.ecen.org/ cms/index.pho?page=sweden (om du inte kommer in direkt, tryck på denna adress eller skriv in den på URLen)   www.ecen/org 

Konsumentverket har bra information kring miljöfrågorna Du når dem på www.miljo.konsumentverket.se

Naturvårdsverket har en späckad hemsida som Du kan ha mycket glädje av www.naturvardsverket.se

Naturskyddsföreningen är en välkänd och väl fungerande organisation för miljöfrågor www.snf.se

Europeiska unionen - EU och miljön finner Du på www.ec.europa.eu/environment/aarhus

Förenta Nationerna spelar en synnerligen viktig roll i det globala miljöarbetet www.unep.org

Alliance of Religions and Conservation

Bildades på initiativ av prins Philip med uppgift att  bistå trossamfunden i deras arbete med miljöfrågor. 

www.arcworld.org/news.asp?pageID=212

Rättvisemärkta varor har många inom kyrkan börjat arbeta för. Gå gärna in på deras hemsida för att se om också Du skulle vilja arbete för dessa frågor. Kanske till att börja med köpa rättvisemärkta varor. www.rattvisemarkt.se

Miljödepartementet - har en bra hemsida www.regeringen.se/sb/d/1471

 

Litteratur

Under respektive länk kan Du hitta hänvisning till litteratur. Här väljer jag ut två böcker som gett mig mycket. Hoppas Du tycker om dem.

Förundran - tankar om vår stund på jorden - Stefan Edman www.cordia.se

En obekväm sanning - Al Gore  (förord av Margot Wallström) Damm förlag

 

 

Hedersgäst

 Foto: Karin Jonsson

Fredrik Modéus och delaktighetstanken

En svensk kyrka som söndag efter söndag samlar 200 människor i gudstjänsten? Finns den? Ja! Fredrik Modéus, kyrkoherde i Helgeands församling i Lund, visar att detta är möjligt. Hur har han gått tillväga?

Fortsättning 

 

Aktuellt om miljön  Video - Tällbergskonferensen - miljön  (länk SVT24) 

 

Vi bör påminna varandra om att Jesus uppenbarade sig på jorden för att upprätta förtryckta, fattiga, marginaliserade och utsatta.

www.bananasthemovie.co

Ansv utg Kjell Vagnhammar © 2011