InternetKyrkan

Åter till första sidan  

INNEHÅLL  

 

Musik

Sveriges Kyrkosångsförbund - www.sjungikyrkan.nu/skf/sidor/delforb.html

Mozart - Internationale Stiftung Mozarteum Salzburg har samlat det mesta om Mozart på sin hemsida. Bla kan Du titta på partitur liksom att Du kan köpa noter över internet. www.mozarteum.at/00_META/00_News.asp?SID=453605599202331

 

Litteratur:

Psalm i vår tid - årsbok för Laurentius Petri Sällskapet. Årsbok för sällskapets medlemmar. Kan även köpas separat. Medlemsavgift 150:-/ årskassaförvaltare Ing-Mari Johansson ingmarij@spray.se. Se även förlag Artos www.artos.se

Tankar och erfarenheter från Karlstad stifts rika musikliv. Karlstads stiftsbok 2007. Kan beställas från      www.svenskakyrkan.se/karlstadsstift/

Att sjunga tidegärden. Ett idéhäfte från Sveriges kyrkosångarförbund. Skrivet av Peter Wallin och Ragnar Holte. Kan beställas från www.sjungikyrkan.nu/skf/sidor/delforb.html   

Den svenska tidegärden kan beställas från Verbum förlag. www.verbum.nu

 

Jesus för världen

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig utgivare Kjell Vagnhammar © 2009

 

Aktuell gäst

 Foto: Karin Jonsson

Fredrik Modéus och delaktighetstanken

En svensk kyrka som söndag efter söndag samlar 200 människor i gudstjänsten? Finns den? Ja! Fredrik Modéus, kyrkoherde i Helgeands församling i Lund, visar att detta är möjligt. Hur har han gått tillväga?

Fortsättning 

 

 

Breven till Becky

Becky dog tre dagar gammal, hennes pappa skrev av sig sin sorg i dessa brev. 

Letters to Becky

by Pastor Jim Almqvist - English version