InternetKyrkan

 

 

Innehåll

Fredagsbön

Predikningar

Förböner

Böner

Blogg

Projekt

Kontakt

 

  

Predikningar

Gert Nilsson, Ystad

Gert Nilsson har tillåtit att flera av hans predikningar får publiceras på Internetkyrkans hemsida. I vårt avtal med Nilsson ingår att han ställer sina predikningar till Internetkyrkans förfogande utan kostnad. Skälet till att jag vill publicera dem är att de är av hög kvalité både vad avser innehåll om form. Det är min förhoppning att Du som läsare ska få många uppbyggliga stunder vid läsandet av Gert Nilssons texter.

Gert Nilsson har inte tagit ställning till innehållet i Internetkyrkans hemsida i och med att han tillåter mig publicera hans predikningar.

Till Gert Nilssons predikningar  

____________

Biskop Erik Aurelius, Skara

Biskop Erik har gett Internetkyrkan tillstånd att publcera hans predikning. Vi ger därför till att börja med några exempel på hans predikningar. Du kan med fördel sedan gå till Skara stifts hemsida och läsa de återstående. Passa då också på att ta en titt på biskop Eriks herdabrev.

Till biskop Eriks predikningar

_________

Biskop Antje Jackelén, Lund

Foto:Kristina Strand Larsson

Biskop Antje Jackelén är landets mest framstående vad avser samarbetet mellan teologi och naturvetenskap. Läs gärna hennes texter. www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=44265 OBS! Hennes predikningar är lagrade i nedladdningsbara filer. Smart!

Tidsinställningar - Tiden i naturvetenskap och teologi. Av biskopen i Lund Antje Jackelén. (En bearbetning av författarens doktorsavhandling - Zeit und Ewigkeit. Die Frage der Zeit in Kirche, Naturwissenschaft und Theologie). www.arcusforlag.se

_____________

Församlingsföreståndare Per-Åke Eliasson

Kristet center - Örebro

Besök deras hemsida. Där kan Du finna videoinspelningar från olika Gudstjäster. Se gärna en video med församlingsföreståndaren Per-Åke Eliasson. Det är spännande att se hur denna församling öppnar sig mot internet och sänder mängder av predikningar över nätet - både direktsända och från en videobank. Där har vi att lära! www.kristetcenter.se/player/arkiv.htm

 

Till första sidan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hedersgäst

Fredrik Modéus och delaktighetstanken

Foto Karn Jonsson

En svensk kyrka som söndag efter söndag samlar 200 människor i gudstjänsten? Finns den? Ja! Fredrik Modéus, kyrkoherde i Helgeands församling i Lund, visar att detta är möjligt. Hur har han gått tillväga?

Fortsättning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: John-Erik Franzén

Ansvarig utgivare: Kjell Vagnhammar©2014

Internetkyrkan 2.0