InternetKyrkan

 Böner 

Förböner

Bönerummet

Fader vår

Fredagsbön

Välsignelsen

  Till sid 1

INNEHÅLL  

 

Trosbekännelsen

 

Vi tror på Gud Fader allsmäktig,

himmelens och jordens skapare.

Vi tror ock på Jesus Kristus,

hans enfödde Son, vår Herre,

vilken är avlad av den helige Ande,

född av jungfrun Maria,

pinad under Pontius Pilatus,

korsfäst, död och begraven,

nederstigen till dödsriket,

på tredje dagen uppstånden igen från de döda,

uppstigen till himmelen,

sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,

därifrån igenkommande till att döma levande och döda.

Vi tror ock på den helige Ande,

en helig allmännerlig kyrka,

de heligas samfund, syndernas förlåtelse,

de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

 

 

 

 

Ansvarig utgivare: Kjell Vagnhammar  2015

 

Nicensk-Konstantinopolitanska bekännelsen

Vi tror på en enda Gud, Allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord,av allt synligt och osynligt.

Vi tror på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds ende Son,född av Fadern före all tid, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född, inte skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allt blev till; som för oss människor och vår frälsning steg ner från himlen, blev människa av kött och blod genom den heliga Anden och jungfrun Maria, korsfästes för vår skull under Pontius Pilatus, led döden och begravdes, uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna, steg upp till himlen, sitter på Faderns högra sida och skall återvända i härlighet för att döma levande och döda, och vars välde aldrig skall ta slut.

Vi tror på den heliga Anden, som är Herre och ger liv, som utgår från Fadern, som tillbeds och äras med Fadern och Sonen och som talade genom profeterna.

Vi tror på en enda, helig, universiell/katolsk och apostolisk kyrka.

Vi erkänner ett enda dop till syndernas förlåtelse.

Vi väntar på de dödas uppståndelse och den kommande världens liv.

Amen

Kommentar

Denna trosbekännelse formulerades innan den kristna kyrkan delades i en västlig och en östlig kyrka 1054. Bekännelsen har därför fått stor betydelse som plattform för det ekumeniska arbetet inom framför allt kyrkornas världsråd.

Ansvarig utgivare Kjell Vagnhammar © 2010