Internetkyrkan

         Till första  sidan 

INNEHÅLL  

 

Välsignelsen

 

Herren välsigne oss och bevare oss.

Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig.

Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid.

I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

Amen.

 

 

Böner 

Bönerummet

Fader vår

Förböner

Trosbekännelsen

Läs om bön

Ansvarig utgivare Kjell Vagnhammar 2015